DNA

  • بیولوژیتصویر از پیچ خوردگی DNA در نانو کپسول هوشمند برای تحویل دارو

    پیچ خوردگی DNA در نانو کپسول هوشمند برای تحویل دارو

    اوریگامی نانو کپسول –PH DNA واکنشی (آبی رنگ ) دارای محموله آنزیم ( زرد رنگ  – در ph بالا) مطالعات جدید دانشگاه Jyvaskyla and Aalto  نشان میدهد که نانو ساختار های ساخته شده از ملکول های DNA می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که به عنوانPH -واکنشی حامل عمل کنند و راه را برای تحویل مؤثر دارو هموار…

    بیشتر بخونم
دکمه بازگشت به بالا