مهندسی ژنتیک

 • بیولوژیتصویر از برنامه ریزی مجدد سلول های انسانی برای تولید انسولین

  برنامه ریزی مجدد سلول های انسانی برای تولید انسولین

  سلول های پانکراسی که به طور معمول انسولین تولید نمی کنند را می توان برای تولید انسولین اصلاح و به کنترل قند خون در موش های دیابتی کمک کرد . تخریب یک نوع از سلول های تولید کننده انسولین در پانکراس، منجر به دیابت می شوند. اما یکی از مطالعات انجام شده در این خصوص نشان می دهد که سایر…

  بیشتر بخونم
 • بیولوژیتصویر از تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

  تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

  پروتئین ها در اکثر اتفاقات بیوشیمیایی که در همه موجودات زنده وجود دارند درگیر هستند. سنتز پروتئین توسط ژن ها هدایت می شود. تمام ژن ها دارای دو ناحیه عمده DNA هستند. ناحیه ای که حاوی پیام ژنتیکی مناسب (ناحیه کد گذاری) و پیش از آن یک ناحیه تنظیمی(“پروموتر”) قرار دارد و تعیین می کند که کدام یک از ارگان…

  بیشتر بخونم
دکمه بازگشت به بالا