دارو

 • بیولوژیتصویر از تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

  تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

  پروتئین ها در اکثر اتفاقات بیوشیمیایی که در همه موجودات زنده وجود دارند درگیر هستند. سنتز پروتئین توسط ژن ها هدایت می شود. تمام ژن ها دارای دو ناحیه عمده DNA هستند. ناحیه ای که حاوی پیام ژنتیکی مناسب (ناحیه کد گذاری) و پیش از آن یک ناحیه تنظیمی(“پروموتر”) قرار دارد و تعیین می کند که کدام یک از ارگان…

  بیشتر بخونم
 • بیولوژیتصویر از پیچ خوردگی DNA در نانو کپسول هوشمند برای تحویل دارو

  پیچ خوردگی DNA در نانو کپسول هوشمند برای تحویل دارو

  اوریگامی نانو کپسول –PH DNA واکنشی (آبی رنگ ) دارای محموله آنزیم ( زرد رنگ  – در ph بالا) مطالعات جدید دانشگاه Jyvaskyla and Aalto  نشان میدهد که نانو ساختار های ساخته شده از ملکول های DNA می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که به عنوانPH -واکنشی حامل عمل کنند و راه را برای تحویل مؤثر دارو هموار…

  بیشتر بخونم
دکمه بازگشت به بالا