تراریخته

  • بیولوژیتصویر از تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

    تولید پروتئین های دارویی توسط حیوانات تراریخته

    پروتئین ها در اکثر اتفاقات بیوشیمیایی که در همه موجودات زنده وجود دارند درگیر هستند. سنتز پروتئین توسط ژن ها هدایت می شود. تمام ژن ها دارای دو ناحیه عمده DNA هستند. ناحیه ای که حاوی پیام ژنتیکی مناسب (ناحیه کد گذاری) و پیش از آن یک ناحیه تنظیمی(“پروموتر”) قرار دارد و تعیین می کند که کدام یک از ارگان…

    بیشتر بخونم
دکمه بازگشت به بالا